Aktivite

Çocuklar Yarıyıl Tatilinde Sanatla Buluşacak

istanbul modern atölye

İstanbul Modern çocuklara sanatla dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir yarıyıl tatili sunuyor. Fantastik aksesuarlar, Pixilation Kısa Film, Resimler ve Kostümler, Geleceğin Mimarları, Mikroskoptan Resimler, Çamurdan Heykeller ve daha pek çok atölye programı yarıyıl tatilinde çocukları bekliyor.

İstanbul Modern, 22 Ocak–2 Şubat 2018 yarıyıl tatilinde 7-12 yaş arası çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi atölye programı hazırladı. Çocuklar müze uzmanlarıyla sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi sanatsal üretimlerini de gerçekleştiriyorlar.

Resimler ve Kostümler Atölyesi

istanbul modern

Bu atölyede çocuklar, renklerle, lekelerle ve farklı sanat malzemeleriyle çalışarak hayal güçlerinin sınırlarını zorluyor. Sanat tarihinden usta ressamların resimlerinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek, resimlerde tarif edilen dönemleri ve kostümleri değerlendiriyorlar. Ardından, önce prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlıyor, sonra bu kostümü giyen bir figür için resim çalışması yaparak atölye çalışmasını tamamlıyorlar.

Tarih Aralığı

22 Ocak Pazartesi 10.00 – 12.00
29 Ocak Pazartesi 13.00 – 15.00

Duvar Ressamları

istanbul modern

Fransa’daki ilk duvar resimlerinden Avustralya yerlileri aborjinlerin yaptığı resimlere, Mısır hiyerogliflerinden İtalyan ressamların duvar resimlerine uzanan bir yelpazede figür ve anlatı konusuna odaklanan program, çocukları bir anlatı içeren duvar resimleri yapmaya davet ediyor. Örneklerin incelendiği bir sunum ile başlayan program, çocukların kendi hikayelerini oluşturacak imgeleri hayal etmeleri ile devam ediyor. Çocuklar, duvar üzerinde, kendileri için ayrılmış bölümlere hikayelerini boyalarla aktarıyor, duvar resimlerini yaparak programı tamamlıyor.

Tarih Aralığı

22 Ocak Pazartesi 13.00 – 15.00
29 Ocak Pazartesi 10.00 – 12.00

Geleceğin Mimarları

Çocuklar bu atölyede onlar için özel hazırlanmış geometrik biçimleri bir araya getirip boyayarak oyun alanlarıyla dolu yeşil bir kent yaratıyor. Çalışma çocuklarda kent kavramını geliştirmeyi ve çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Tarih Aralığı

23 Ocak Salı 10.00 – 12.00
30 Ocak Salı 13.00 – 15.00

Akımlar ve Resimler

Bu atölye çalışmasında çocuklar, kendine özgü üretim süreçlerini içeren sanatsal pratikleri deneyimleyerek, modern sanat tarihinin izlenimcilik, kübizm, soyut dışavurumculuk gibi akımlarını keşfetme fırsatı yakalıyor. Programda müzenin sergi salonlarında desenler çiziyor, atölyede çekilen fotograflarından yola çıkarak farklı perspektiflerle portrelerini hazırlıyor, duygu ve düşüncelerini bir oyunla ortaya çıkarak lekesel resimler oluşturuyorlar. Atölye çalışması çocukları kendini ifadenin, farklı sanatsal biçimleriyle tanıştırıyor.

Tarih Aralığı

23 Ocak Salı 13.00 – 15.00
30 Ocak Salı 10.00 – 12.00

Mikroskoptan Resimler

Bilimin araştırma teknikleri ile plastik sanatları buluşturan program, çocukların sık rastladıkları soğan kabuğu, kum, yaprak gibi malzemelerin mikroskop ile nasıl göründüklerinin incelenmesi ile başlıyor. Ardından gördükleri görüntülerden yola çıkarak bu mikro dünyanın resimlerini su bazlı boyalar kullanarak üretiyorlar. Program müzenin “Sanatçı ve Zamanı” adlı koleksiyon sergisinin gezilmesi ile tamamlanıyor.

Tarih Aralığı

24 Ocak Çarşamba 10.00 – 12.00
31 Ocak Çarşamba 13.00 – 15.00

Doğanın Ressamları

Bu atölyede çocuklar, doğayı sadece görüntüleriyle değil, onu oluşturan parçalarla, yapraklar, bitki gövdeleri vb. organik malzemelerle resmetmenin yollarını arıyorlar. Program resimlerini arayan tuvallerin hikayelerinin dinlenmesi ile başlıyor. Çocuklar boş tuvallerdeki olmayan resimleri hayal edip, kompozisyonlar oluşturarak, hayallerini gerçek kılıyorlar.

Tarih Aralığı

24 Ocak Çarşamba 13.00-15.00
31 Ocak 2017 Çarşamba 10.00-12.00

Çamurdan Heykeller

Bu atölye çalışması, çocukları doğal bir malzemeyle çalışarak imgelem dünyalarını geliştirmeye davet ediyor. Programda çocuklar İstanbul Modern’in “Sanatçı ve Zamanı” koleksiyon sergisinde yer alan bazı otoportre çalışmalarında olduğu gibi kendi hikayelerinden yola çıkıyor. Fiziksel özelliklerinin ötesinde kendi iç dünyalarına bakan çocuklar, kendini anlatma sanatının alışılagelmişin dışında kalan, binbir türlü yöntemiyle tanışıyor. Alışkanlıklarını, korkularını yani kendilerine dair özgünlüklerini, çamura form vererek somutlaştırıyorlar.

Tarih Aralığı

25 Ocak Perşembe 10.00-12.00
01 Şubat Perşembe 13.00-15.00

Sıradan Nesnelerle Heykeller

istanbul modern

Bu atölye çalışması, bardak, tabak gibi her gün kullandığımız nesneleri, işlevlerini değiştirerek, onlara hayallerimizi ve fikirlerimizi yansıtan anlamlar yükleyerek heykeller oluşturmaya odaklanıyor. Program çeşitli nesnelerin formlarının araştırılmasına ilişkin çizim çalışmaları ile başlıyor. Ardından program bu nesnelerin yaratılış amaçları dışında olan farklı bir görünüm kazandırılmasını amaçlayan dönüşüm oyunu ile devam ediyor.

Tarih Aralığı

25 Ocak Perşembe 13.00-15.00
01 Şubat Perşembe 10.00-12.00

Pixilation Kısa Film Atölyesi

Çocuklar bu atölyede gruplar oluşturuyor ve kendi kısa animasyon filmlerini hazırlıyor. Ortak bir hikayenin farklı yorumlarının üretildiği atölye çalışmasında çocuklar senaryo oluşturma, oyunculuk, fotoğrafçılık gibi roller üstlenerek ortak animasyonlarını tamamlıyor.

Tarih Aralığı

26 Ocak Cuma 10.00-12.00
02 Şubat 2017 Cuma 13.00-15.00

Fantastik Aksesuar Atölyesi

Sıcaktan bunalanları serinleten kafa fıskiyeleri, geçmişi gösteren gözlükler ve daha birçok fantastik makine fikri, bu atölyede doğabilecek sayısız fikrin içinde belkide en basitleri. Günlük hayatta kullandığımız gözlük, şapka ve saat gibi aksesuarların işlevlerinin dönüştürülmesi ile devam eden program çocukları, yetişkinler için olağandışı olduğu kadar gereksinim duyulabilinecek olan araçları düşünmeye, tasarlamaya ve kartonlarla modellerini hazırlamaya davet ediyor.

Tarih Aralığı

26 Ocak Cuma 13.00-15.00
02 Şubat 2017 Cuma 10.00-12.00

 

Bir cevap yazın