Genel

Yeşil Alanlar, Okul Çocuklarının Zihinsel Gelişimini Olumlu Etkiliyor

yeşil alanlar

Barselona’da okul çocukları arasında yapılan araştırmaya göre, şehirdeki okul alanları içinde ve çevresindeki yeşil alanlar çocukların zihinsel gelişimini artırıyor. Daha fazla yeşil alanı olan okuldaki çocuklar, daha az yeşil alanı bulunan okula göre kavrayış bakımından daha fazla gelişim gösteriyor. Araştırma, doğaya daha fazla erişen çocukların bilişsel olarak daha iyi performans gösterdiğini ortaya çıkardı.

Kanada Okulları Eğitim Koordinatörü Kimberly Schaschl, Ulusal Bilim Akademisi Bildirileri Dergisi’nde yayınlanan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi.

Yeşilin Hafızaya Katkısı

“Araştırmacılar yaşları 7 ila 10 arasında değişen ve Barselona’daki 36 ilkokulda öğrenim gören 2 bin 590 çocuğa bir yılın 3 ayı boyunca zihinsel performans testi uyguladılar.

yeşil alanlar

Çalışmada, sınırları içindeki yeşil alanlarını artırdığı gözlemlenen okullarda, üstün çalışma hafızası geri olan çocuk oranında yüzde 9 civarında bir gerileme olduğu belirlendi. İspanyol araştırmacılar, etraftaki yeşilliğin her bir derece artışında kısa vadeli hafıza ve çalışma üzerinde bir yıllık dönem içinde yüzde 5’lik gelişme olduğunu gözlemlediler. Bu durum aynı zamanda üstün çalışma hafızasının ilerlemesini yüzde 6 arttırmış ve dikkat eksikliğini de azaltmıştır.

Çalışma süresi boyunca, katılımcıların genel çalışma hafızası ortalama yüzde 22.8 üstün çalışma hafızası yüzde 15.2 artarken, dikkatsizlik yüzde 18.9 azaldı. Araştırmada, yoksul bölgelerde daha az yeşil alan olduğuna, sağlık problemlerinin yüksek oranda görüldüğüne de dikkat çekiliyor.

Akıl Sağlığı Sorunlarını Yüzde 55 Azaltıyor

Sadece okul değil, okul dışında da yeşil alanlara yakın yaşamanın çocukları büyürken daha mutlu ettiğine dair kanıtlar artıyor. Danimarka’da yapılan bir başka araştırmaya göre; geniş, açık ve yeşil alanlar çocuklar için en ucuz terapilerden biri durumunda. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yayınlanan Danimarka Aarhus Üniversitesi’nden bir makaleye göre, doğa ile çevrelenmiş olarak büyüyen çocuklarda yaşamın ileri ki dönemlerinde akıl sağlığı sorunları ile karşılaşma riski yüzde 55 oranında azalma gösteriyor.

943 Bin Çocuk 10 Yaşına Kadar İzlendi

Araştırma, 1985 – 2003 yılları arasında 943 bin 27 çocuğun, uydu ile yeşil alanlara yakınlığı belirlenerek doğumdan 10 yaşına kadar izlendiği, uzun dönemde akıl sağlığı sonuçları, sosyoekonomik durumları ve yaşadıkları yerleri de kapsayan bir çalışmadır. Araştırmada, yeşil alana yakınlık ile nüfustaki akıl sağlığı sonuçları karşılaştırıldı ve yaşamın ileri ki dönemlerinde 16 farklı akıl sağlığı sorunundan birini geliştirme riski bakımından büyük bir fark olduğu önermesine ulaşıldı.

Aarhus Üniversitesi Departmen of Bioscience and the National Centre’da postdoktora çalışmaları yapan ve araştırmacı Kristine Engemann, “Çocukluğunuzda sürekli yeşil alanlara çevrili bir ortamda yaşadıysanız, ileri yaşlarda psikiyatrik sorun yaşama riski daha az olmaktadır” diyor.

Betonlaşma İnsan Sağlığından Çok Şey Alıp Götürüyor

Şehirde yaşayan insan sayısı hızla artıyor. Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 50’si şehirlerde yaşıyor. Şehir merkezlerinde sağlık ve eğitime ulaşmak daha kolay olmakla birlikte bu merkezlerin insan sağlığından çok şey alıp götürdüğüne dair kanıtlar da bulunmaktadır. Bu çalışma, bazı yerlerde şehirde yaşayanların anksiyete ve ruh hali değişiklikleri gibi psikiyatrik rahatsızlıklara, kırsal alanda yaşayanlara göre yakalanma riskinin yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu yüksek orandaki olumlu durum yeşil alanları hem okul hem de hayatın tüm alanlarına dahil etmenin önemini açık bir şekilde gösteriyor. Ne yazık ki, yapılaşma uğruna daha çok yeşil alandan vazgeçiliyor. Günümüzde yeşil alanlardan vazgeçme uğruna daha fazla bina yapılıyor.

Bir cevap yazın